T n h . E m

Ta đến với nhau trong tnh yu nồng nhiệt
Thuở hn vi nhưng tha thiết m đềm
Chấp cnh bay cng mi ấm ngực m
Ln tc xoả đượm hương mềm ngy ngất .

Cng sẻ chia những ngọt bi , được mất
Cng buồn vui trong ly lất thế tnh
Nắm tay nhau ta đi tới bnh minh
Mong hạnh phc vung trn cng tuế nguyệt

March 05/2018