Windows 10 build 18351 đ c Vietnamese Telex/VNI chnh gốc, mời trải nghiệm

Bản cập nhật Windows 10 build 18351 km theo cc bản v lỗi v một số tinh năng mới đ c mặt trn knh Slow Ring. Một trong những tnh năng mới đng ch nhất trong bản build 18351 l bộ g Vietnamese Telex "chnh gốc".

Trước đ, Microsoft đ từng bổ sung bộ g Telex trn một bản build Insider khc nhưng sau đ c thể bị lỗi nn đ lại gỡ bỏ. Nhưng trong bản cập nhật Windows 10 build 18351, bộ g tiếng Việt đ được tch hợp lại v hoạt động kh tốt gip người dng c thể nhập liệu chnh xc ở mọi ứng dụng, mọi nơi trn hệ điều hnh m khng bị một số lỗi như nhảy dấu, khng bỏ dấu được.

Người dng Windows 10 c thể đăng k Insiders bằng cch truy cập vo Settings > Update & Security > Windows Insider Program > đăng k ti khoản đăng nhập Windows 10, để được cập nhật bản build 18351 với nhiều tnh năng th vị mới ny. Sau đ, cc bạn c thể chọn knh Slow Ring v quay trở lại Windows Update, nhấn kiểm tra cập nhật.

Sau khi cập nhật bản build 18351, bạn truy cập vo Settings > Time & Language > Language > Preferred languages, nhấn dấu + để thm ngn ngữ tiếng Việt.


Sau khi ci đặt xong gi tiếng Việt, bạn kch vo chọn Options > Add a keyboard > Vietnamese Telex hoặc nếu bạn g VNI th chọn Vietnamese Number Key-based.


Biểu tượng ENG v VIE xuất hiện ở khu vực Notification. Để chuyển đổi qua lại giữa chế độ English v Vietnamese, cc bạn c thể dng tổ hợp phm Windows + Space.quantrimang