C h o . N h a u

Cho anh cả một bầu trời
Cho anh ngây ngất một đời yêu thương
Cho anh duyên dáng vấn vương
Cho anh môi mắt mộng ương gọi mời ...

Cho anh duyên phận không rời
Cho anh tay ấm ṿng đời thật xinh
Cho anh tất cả tâm t́nh
Cho nhau ngày tháng chúng ḿnh nên thơ …

April, 04/2019