H ư ơ n g . V ị . X ư a

Giữa biển khơi mênh mang
Cánh chim trời phiêu lăng
Xoải cánh dưới nắng vàng
Hoang mang t́m quê Mẹ ...

Từng hạt nắng vàng rơi
Cơng theo niềm nhung nhớ
Hương vị thuở xa xưa
Thời hồng hoang định mệnh ....

Trên lưng đầy nỗi nhớ
Ngơ ngác mỏi mắt nh́n
Chung quanh đàn chim lạ
Nỗi buồn chợt dâng cao …

April, 10/2019