H a i . T r ứ n g

Hai tay hai trứng mân mê
Trứng to trứng nhỏ em chê hông nào
Mỉm cười hai trứng hồng hào
Vừa ngon vừa béo lẽ nào làm ngơ ...

Em ơi trứng đẹp lắm cơ
Mời em thưởng thức như mơ thiên đàng
Rau răm , tiêu muối sẵn sàng
Cùng nhau ngây ngất tiệc bàn đắm say ...

He he....


April, 07/2018