Tnh Mẹ Cửu Long (Nhạc: Tng Chu, Lời: Vũ Thanh)
Phi Nhung & Hồ Văn Cường