V sư Trần Nguyn Đạo (P)
Việt Nam tự ho l một đất nước c nền v thuật được hnh thnh v pht triển qua cả nghn năm cng với lịch sử dựng nước v giữ nước. V thuật Việt Nam chỉ thực sự pht triển mạnh v hnh thnh cc mn phi kể từ những năm đầu của thế kỷ trước. (Tạp ch pht lần đầu ngy 27/01/2013).


Đến nay, tại Việt Nam bắt đầu hnh thnh được một h thống v cổ truyền, tập hợp nhiều mn phi đa dạng. Tuy nhin, sự pht triển vẫn mang nặng tnh tự pht v vẫn cn nhiều việc phải lm để v thuật Việt Nam mở mang, xứng tầm với truyền thống ngn năm của mnh.


Để tm hiểu thm về nền v thuật Việt Nam ngy nay, tạp ch Thể thao phỏng vấn V sư Trần Nguyn Đạo, tổng thư k Hội đồng V sư Vovinam Việt V Đạo Thế giới, tại Paris.