P h ư ợ n g . B u ồ n

H năm nay , sao Phượng buồn đến thế
Gi xa đưa , tn tệ một đời hoa
Mu Phượng thắm , vỡ o trang sch nhỏ
Lỗi lầm g , xo bỏ kể từ nay .

Từ bao giờ , Phượng về trong trường học
Bo tin h , thắm đỏ rực sn chơi
Bao thế hệ ,thắm ngời hng Phượng vỹ
Đi vo đời , từng k ức mun nơi .

Ngy hm đ , nếu khng l Phượng thắm
L cy soan , sơn trắng hoặc cy dầu
Em sẽ mừng , thot khỏi kiếp khổ đau
Nhưng giờ đy , cn đu mu Phượng nữa .

June, 03/2020