T h â n . P h ậ n

Trời trao thân phận nhỏ nhoi
Một đời trôi dạt xa khơi sóng ghềnh
Thương em một kiếp lênh đênh
Như con ốc nhỏ buồn tênh phận ḿnh .

Đổi đời mong phận tái sinh
Xa quê nơi ấy vặn ḿnh thương đau
Ai mong , ai nhớ , ai sầu
Em đầy một dạ khắc sâu trong ḷng .

Sớm hôm mải miết long đong
Đêm về bó gối giọt trong giọt ngoài
Ai hay một cơi phôi phai
Nguôi ngoai một ngụm , đắng hoài thời gian .

Xa xôi lội suối băng ngàn
Đường về xa thẳm nhớ hàng thông reo
Với tay nơi chốn cheo leo
Nghĩ là phận ốc nhỏ nheo nhóc buồn .

July , 25/2020