Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong Nguồn chảy ra.

Chúc mừng cho ai c̣n cài hoa hồng thắm trên áo
Và xin chia buồn với những ai đang cài hoa trắng

Và ngày Vu Lan là ngày báo hiếu cho Mẹ và Cha
V́ có Cha có Mẹ mới có ta