L ̣ n g . C h a
( Quá xót xa cho h́nh ảnh sợ mất con rắn giá nhiều tiền mà người Cha cắn răng nhịn đau đi BV nhưng vẫn nhứt quyết giữ con rắn đă cắn ḿnh với hy vọng có tiền lo học phí cho con .)

Vết thương rắn cắn không lo
Giữ chặt con rắn v́ lo mất tiền
Con ơi , đau đớn triền miên
Rắn cha vẫn giữ dính liền trong tay .

Có tiền học phí rất hay
Được con rắn lớn , cầu may tức th́
Con đừng sợ khóc làm chi
Rắn này to lắm không tŕ được đâu .

Than ôi họa ập xuống đầu
Bị thương nhưng vẫn nắm đầu không buông
Sợ rằng học phí trôi suông
Con thơ thất học , chung xuồng giống cha .

Chuyện đời người bảy kẻ ba
Nghe qua như muối xót xa trong ḷng
Công Cha nghĩa Mẹ vô song
Rưng rưng ngấn lệ , trong ḷng đắng cay .

August 24/2020
P/S : H́nh mượn trên mạng .
rắn.jpg