Q u a . C ầ u . C h i ề u . T h u

Một chiều Thu cũ xa xưa
Sương mờ giăng mắc lưa thưa nhạt nho
Tnh no chắp cnh bay xa
Ngập ngừng chn bước xt xa đường về .

Ngy no quấn qut đ m
Lạc cng phin khc sơn kh ni rừng
Ngy no u yếm thủy chung
Ngất ngy hoang dại như cng cơn say .

Một chiều bng đổ lm hai
Em chia hướng khc dạ chai đ buồn
Một chiều Thu gi mưa tun
Em cho từ biệt , anh bung ci lng .

Thu sầu l rụng ngoi song
Cho tnh anh rụng long đong sớm chiều
Thoảng nhn nh mắt hắt hiu
Như mơ như mộng rng chiều bng em .

Chiều Thu l rụng bung rm
Cầu xoay nửa bng cho mềm tim anh
Chiều nao l vẫn cn xanh
Em quay nửa gt , mong manh tnh buồn.

Sep. 30/2020