Cũng trên Le Monde, nhà xă hội học Dilnur Reyhan bất b́nh « Phải chăng sinh mạng của hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ không đáng kể so với vài bức biếm họa ? ». Chuyên gia này tố cáo « sự phẫn nộ có chọn lọc » của các nước Hồi giáo đang kêu gọi tẩy chay hàng Pháp v́ biếm họa Mahomet, nhưng lại im tiếng trước số phận các đồng đạo tại Trung Quốc.
Đừng quên rằng trong danh sách đáng xấu hổ gồm 50 nước ủng hộ chính sách diệt chủng của Bắc Kinh, có phân nửa là các nước Hồi giáo, trong khi 23 nước khác phần lớn là phương Tây lên án các trại tập trung ở Tân Cương. Hàng ngàn đền thờ Hồi giáo bị phá hủy tại Hoa lục, giờ đây phải ca ngợi Tập Cận B́nh thay v́ Allah, phụ nữ Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức triệt sản…Từ bốn năm qua, không một nhà lănh đạo nước Hồi giáo nào dám mở miệng, và tệ hơn nữa là một số c̣n hợp tác với quỷ dữ.

Thụy My-RFI