N g ư ờ i . Đ ư a . Đ

Người cho đ dọc
Người đưa đ ngang
Tay cầm mi đẩy
Sng nước mnh mang .

Chở từng lữ khch
Về bến huy hong
Mặc thn cm ci
n tnh thnh thang .

Bụi trần kh nhọc
Cho chống giữa đời
Bảng đen phấn trắng
Bụi no chơi vơi .

Hao mn tm huyết
Phấn trắng rạng ngời
Du từng tr nhỏ
Vượt ngn trng khơi .

Từng hạt bụi phấn
Lung linh ging đời
Ho vo nh sng
Thấm vo xa xăm .

Rồi chiều tri xuống
Người li đ gi
Tay bung phấn trắng
Nhớ mu bảng đen .

Nhớ từng khun mặt
Lữ khch thn quen
Từng chuyến đ cũ
Lệ bỗng hoen mờ .

Nov 18/2020
thầy.jpg