Những kịch bản sau ngy đại cử tri Mỹ bỏ phiếu

538 đại cử tri của Mỹ sẽ nhm họp vo ngy 14/12 để chnh thức bầu ra tổng thống tiếp theo. Đy l những l phiếu quyết định cục diện của cuộc bầu cử.

  • Minh Hồng (Theo CNN) china new network