Nguyễn Học là tên do cha mẹ đặt cho tôi. Tất cả 5 anh em trai nhà tôi đều không có tên đệm
Một lần đi lao động hè (làm thêm) năm 1965, lúc điểm danh ông cán bộ hỏi:
- Họ?
- Dạ, Nguyễn
- Tên?
- Dạ.... Học
Ông ta gắt lên:
- Tên đệm là ǵ?
- Dạ... không
Thế là ông ta ghi tên tôi rơ to vào danh sách: Nguyễn không Học
Tôi thề, chuyện chính xác 100%