Hướng dẫn cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu trên USBChỉ với vài thao tác trên laptop hoặc máy tính để bàn, bạn đă có thể cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu trên những chiếc USB mà ḿnh đang sở hữu.
Từ lâu, Microsoft đă mặc định chế độ kết nối Quick removal khi người dùng cắm USB vào máy tính. Chế độ này giúp mọi người có thể rút thiết bị ra mà không cần chọn Safely Remove Hardware rồi Eject để ngắt kết nối. Mặc dù vậy, nó có hạn chế là quá tŕnh truyền tải dữ liệu thường không ổn định.
Để khắc phục t́nh trạng đó, người dùng có thể bật chế độ Better Performance trên những chiếc USB mà ḿnh đang sở hữu. Chúng ta có thể tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Cắm USB vào laptop hoặc máy tính để bàn.
Bước 2: Click chuột phải vào biểu tượng This PC (My Computer) rồi chọn Manage.Bước 3:
Click chọn Disk Management.Bước 4:
Click chuột phải vào tên USB rồi chọn Properties.Bước 5:
Click vào ô Hardware rồi chọn Properties.Bước 6:
Vào ô Policies, chọn Better Performance rồi nhấn OK.


Như vậy, bạn đă hoàn tất việc bật bật chế độ Better Performance trên USB.

Bảo Tuấn
Nguồn TPO