Giáo viên ở TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) phải nộp lại hơn 5,5 tỉ đồng tiền phụ cấp bị chi sai trong thời hạn 30 ngày, việc này khiến nhiều người gặp khó khăn.


Nhiều giáo viên ở TP Gia Nghĩa đột nhiên phải gánh khoản nợ do Sở Tài chính truy thu 5,5 tỉ đồng tiền phụ cấp chi sai - Ảnh: Đ̀NH CƯƠNG

Ngày 11-10, nhiều giáo viên ở TP Gia Nghĩa cho biết vừa nhận được yêu cầu phải hoàn trả số tiền phụ cấp ưu đăi cho giáo viên vùng cao, đă nhận được trong năm 2020.
Nguyên nhân phải hoàn trả là do trong năm 2020, Pḥng Giáo dục TP Gia Nghĩa đă chi cho giáo viên với mức phụ cấp 50% (vượt quy định 15% số tiền phụ cấp ưu đăi, tương đương với số tiền hơn 5,5 tỉ đồng) nên vừa qua Sở Tài chính Đắk Nông đă quyết định truy thu lại cho ngân sách.
Việc chi vượt là do, trước tháng 1-2020, Gia Nghĩa vẫn c̣n là thị xă vùng cao, nên các giáo viên vẫn được hưởng mức phụ cấp 50% theo thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, sau đó Gia Nghĩa đă trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, nên các giáo viên chỉ được nhận mức phụ cấp 35%.
Phần lớn các giáo viên khi nhận thông báo đều rất bất ngờ do phải nộp lại số tiền phụ cấp khá gấp, trong ṿng 30 ngày.


Cô N.T.H. (giáo viên tiểu học) cho biết mỗi tháng chỉ nhận được 6 triệu đồng tiền lương. Nay đột ngột bị truy thu một lúc hơn 7 triệu đồng làm gia đ́nh không đủ tiền chi tiêu.

"Chúng tôi mang tiếng là thành phố nhưng nhiều trường vẫn c̣n khó khăn. V́ quy định mới chúng tôi sẵn sàng chấp hành nhưng mong cơ quan chức năng xem xét để các giáo viên chúng tôi ổn định tâm lư giảng dạy trong mùa dịch khó khăn hiện nay", cô H. nói.

Liên quan đến vấn đề trên, lănh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông cho biết kiến nghị trong ṿng 30 ngày phải nộp lại số tiền chi sai là theo thanh tra sở. Tuy nhiên, việc này có thể đề xuất giăn thời gian thu tiền để tŕnh lên UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

TTO