5 best chatters
tieungao2
Nahoku2
Hai Lúa1
Tosca1
Gudkid1
Other stats
Chats 7
Last 24h chats 1
Your chats 0

Navigation
Since:

  
    Date Kư Danh Chat
Avatar 20/06/2021 00:03 <Nahoku> Để em mời chiên gia khảo cổ đến đánh giá máy của bác TN , hy vọng kiếm vài trăm ngh́n đô bác ui ...hehe

NGÔN NGỮ LÀ CẦU GIAO KÊT NỐI THÂN T̀NH.
MGC Chatbox Evo v3.3.0 by MGC © 2008-2012